Büyük Avrasya Projesi

0
337

“Büyük Avrasya Projesi” Barış Adıbelli’nin Cumhuriyet gazetesinde yazdığı yazılardan derlenmiş. Aktüaliteye dair değerlendirmeler de olduğu için zaman aşımına uğramış tespitler mevcut. Bunda en büyük etken yazıların köşe yazılarından derlenmiş olmasıdır. Bazı konular tekrar tekrar ele alınmış ve aynı şeyler anlatılmış. Onun için bir yazıyı okurken, ben bu yazıyı daha önce okumuştum sanki, demenize yol açıyor. Aynı konuların tekrar tekrar ele alınması biraz sıkıcı oluyor. Yazarın konular hakkında bilgi eksikliği mi var da sürekli aynı konu etrafında dönüyor dediğiniz oluyor. Ama biliyoruz ki yazar Çin hakkında geniş bir bilgiye sahip. Bunu Tayvan sorununu anlattığı kitaptan anlayabiliyoruz. Konuların dar bir mahpese sıkışması yazıların aktüalite dayanmasından kaynaklanıyor olabilir. Eserde 2000’li yılların başlarınadaki Çin’i öğrenmek adına, özellikle dış politikası hakkında değerlendirmeler mevcut. Eser o zamanlardan bu güne Çin’in dış politikasına bakabilmek adına önem arzetmekte.

Arka Kapak

Bu çalışma, Avrasya coğrafyasında ABD, Rusya ve Çin arasında yaşanan var olma Mücadelesinin son iki yıllık sürecini ele almaktadır. Bu kitapta ortaya sunulan yorumlar ışığında aslında yaşanan bu süreç, rastgele yaşanan gelişmelerin bir sonucunda değil. Bizzat planlanmış ve iyi hesaplanmış bir takım projelerin sonunda ortaya çıkmıştırç ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’ni gündeme getirmesinden sonra Rus-Çin ikilisinden de yeni politik açılımlar gelmiş, son dönemde hiç görülmediği kadar bu üç küresel güç arasında adı konmamış büyük bir mücadele yaşanmıştır. Asya’yı Soğuk Savaş’ın bir ganimeti olarak görmesi, Rusya ve Çin’in Avrasya’yı yeni yayılma alanları olarak görmeleri, bu üç gücü karşı karşıya getirmiştir. Adları ne olursa olsun bütün projelerin aslında ortak amacı, adı ve varmak istediği nokta Avrasya ve onun zenginliklerinin ele geçirilmesidir, bir başka deyişle Büyük Avrasya Projesidir. Bu proje, ABD, Rusya ve Çin’in bugün ve gelecekte var olma çabasının da bir başka adıdır. Bu çalışma, özellikle Asya coğrafyasında yaşanan güncel gelişmeleri yakından takip etmek isteyenler için oldukça yararlı ve yardımcı bir kaynak olacaktır. Spesifik olarak, Doğu Asya ve Çin’e ilgi duyanlar, bu çalışmada Çin’in son iki yıllık zaman dilimi içerisinde küresel ve bölgesel gelişmelere karşı tavrını da yakından görebileceklerdir.

“Büyük Avrasya Projesi” Özet Çalışması için Tıklayınız