Çin Masalları

0
557

Masallar kültürün büyük bir parçasını oluşturur ve bir kültürün özellikleri hakkında bilgi sahip olma adına o kültürün ortak kaleminden satıra düşmüş olan masalları okumak oldukça faydalıdır. Mitlerle ve efsanelerle süslenmiş, asırlar öncesinde oluşturulmuş, ağızdan ağıza dillerde dolaşmış, muhtemelen birçok farklılığa uğramış ve günümüze kadar da varlıklarını korumuşlardır ve edebiyatın güzide bir parçası olarak yaşamaya devam edeceklerdir

Kitap, Richard Wilhelm’in 1914 yılında Çinceden Almancaya çevirerek hazırladığı masalların Türkçe çevirilerinden oluşuyor. Dolayısıyla kitap, esas Çin masallarının Almanca çevirisinin çevirisi. Araya bir başka dil daha girdiğinden dolayı masalların ve anlatımın aslından bir nebze daha sapması söz konusu olabilir.

Çin masalları, Çin kültüründeki mitlerden, efsanelerden ve efsanevi kişiliklerden haberdar olmak ve eski Çin toplumunun zihniyetini anlamaya çalışmak adına okunulması gereken güzide Türkçe kaynak.

Arka Kapak

Evrensel uygarlık mozayiğinin büyük bölümünü oluşturan köklü bir kültürü, günlük yaşamaın gerçekliği içinde, dolaysız olarak geniş kitlelere iletecek en etkili araç kuşkusuz masallardır.

“Çin Masalları”, Asya İncisi diye anılan bu uzak ülkede yaşayanların, duygularını düşüncelerini geleneklerini, alışılagelmiş masal kalıplarının dışında, doğal bir anlatımla yansıtmaktadır.

 Yüzyıllarboyu güncelliğini yitirmemiş bu anlatı dizisini okuyup bitirdiğinizde Çin halkının zengin zihinsel yapısını daha yakından tanıyacak, yeni ve apayrı bir dünyanın derin ruhsallığını duyumsayacaksınız

“Çin Masalları” Özet Çalışması İçin Tıklayınız