Çin’in Kaleminden Çin (2): Diplomasi

0
527

21. yüzyılın ilk yirmi yılı boyunca, Çin, 1,3 milyardan fazla olan nüfusunu en yüksek fayda düzeyinde müreffeh bir toplum haline getirmeyi başardı. Çin diplomasisi, ülkenin egemenliğini korumak, güvenliğini ve kalkınmasını sağlamak, müreffeh bir toplum ve sosyalist bir modernizasyona uygun bir zemin hazırlamak ve dünyada barış ve ilerlemeyi sağlamak misyonlarına sahiptir. Çin diplomasisi, bağımsızlık, özerklik ve barış temellerine dayanan, barışçıl bir kalkınma yolunda sebat eden, karşılıklı yarara dayalı açık bir strateji izleyen ve barış içerisinde ortak refah süren uyumlu bir dünya inşa etmeye çalışır.

Çin, barış içinde yaşamanın beş ilkesine saygı gösterildiği müddetçe, bütün ülkelerle dostane işbirlikleri geliştirmeyi umut eder. Böylece Çin, gelişmiş ülkeler ile stratejik diyalog ve karşılıklı güveni güçlendirir, işbirliğini derinleştirir, daha sürdürülebilir istikrarlı ve sağlıklı ilişkiler geliştirmek için farklılıklarla akıllıca başa çıkar. Çin, komşu ülkelerle bölgesel barış, istikrar, karşılıklı güven ve ortak refah ortamı oluşturmak için iyi komşuluk ve etkili ortaklık politikası izler ve aktif bölgesel işbirliği yürütür. Çin, gelişmekte olan ülkelerle dayanışmayı güçlendirir, geleneksel dostluğu derinleştirir, aktif işbirliğini genişletir, gelişmekte olan ülkelerin meşru taleplerini destekler ve ortak çıkarlarını korur ve gelişmekte olan ülkelere hibe yardımında bulunur. Uluslararası ilişkilere aktif katılır, ilgili uluslararası sorumluluklarını üstlenir ve Uluslararası ilişkilerde yapıcı bir rol oynayarak küresel sorunlara uygun çözümü araştırır ve adil ve makul bir uluslararası düzen kurulmasını sağlamaya çalışır.

Çin, ulusal egemenliğini, güvenliği ve toprak bütünlüğünü sıkı bir şekilde korur ve toplumunu bir arada tutmayı amaçlar. Çin, ülkesindeki uluslararası toplumun bilgisini derinleştirmek adına, ekonomik, kültürel ve toplumsal politikalar geliştirir ve ekonomik işbirliği ve kültürel alışverişi teşvik eder. Çin, insan merkezli bir politika güderek yurtdışındaki Çin vatandaşları ve tüzel kişiliklerinin meşru hak ve çıkarlarını korur.