Güç Olma Stratejisi Çin

0
330

“Güç Olma Stratejisi Çin”, dünya tarihinden Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşuna, genelgeçer politika kurallarından Şanghay İşbirliği Örgütü’ne, Türkiye ve Çin’deki azınlık sorunlarından ülkelerin enerji politikalarına ve çok daha fazlasına derinden değinen oldukça kapsamlı bir araştırma-inceleme kitabı. Çin, dünya politikaları, küresel güç olma, Türkiye’nin dünyadaki konumu ve daha bir çok alanda araştırma yapmak isteyenlerin başvurabileceği bir kaynak. Yazarın sayısız yerli ve yabancı kaynağı araştırıp yazıya döktüğü tabiri caizse bir ansiklopedi.

İçindekiler kısmında sadece ana bölümleri sizlerle paylaştım. Her bölüm kendi içerisinde en az üç başlığa, her başlık dahi kendi içerisinde farklı kısımlara ayrılmış durumda.

Kitap, grafikler ve haritalarla zenginleştirilmiş. Bu da okuyucuların konulara daha hakim olabilmesine olanak sağlıyor.

Kitap ilk olarak 2008 yılının ocak ayında basılmış. Bilgiler oldukça güncel olsa da takdir edersiniz ki bazı verilerin günümüzde değişmiş olması kuvvetle muhtemeldir.

Arka Kapak

Soğuk Savaş sonrası en büyük tartışma, yeni sistemin ABD adına tek kutupluluk yaratıp, yaratmadığı ve ABD’nin karşısına yeni bir gücün çıkıp, çıkmayacağı üzerine odaklanmıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılması, bu tartışmanın odağına tarih boyunca büyük bir güç olmuş, Asya kıtasına ırkının rengini vermiş ve günümüzde ekonomik anlamda en büyük olma yolunda büyük rol almış Çin Halk Cumhuriyeti’ni yerleştirmiştir.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin küresel ticaretle ve diğer ekonomik yaklaşımlarda iyi huylu bir güce mi dönüşeceği, yoksa gittikçe yükselen bir tehdit olarak mı ortaya çıkacağı zaman içerisinde uluslararası kamuoyundaki en önemli soru olacaktır.

Soğuk Savaş sonrası değişen toplu durumun, Çin Halk Cumhuriyeti’nin politikalarını etkilediği, ekonomik gelişimin verdiği özgüvenin giderek dış politikasını yönlendirmeye başladığı görülmektedir. Bu kapsamda “Küresel Güç Olma Stratejisi” ve “Soğuk Savaş Sonrası İzlediği Politikaların Türkiye’ye Yansımaları” önemli hale gelmektedir.

Türkiye’de medya yalnızca Çin Halk Cumhuriyeti’nin ekonomik gelişimini ve bunun Türkiye’ye etkileri üzerinde yoğunlaşırken, strateji üreticileri stratejilerin uygulayıcısı durumundaki kurumlar, Türkiye’nin çevresinde giderek etkili hale gelen Çin dış politikasının farkına varamamaktadırlar. Bu tutum, Türkiye’yi etkileyecek Çin Halk Cumhuriyeti kaynaklı bir sorunla karşılaşıncaya kadar da sürecek gibi görünmektedir.

“Güç Olma Stratejisi Çin” Özet Çalışması için Tıklayınız