Kültür Sanat ve Edebiyat Üzerine

0
335

“Kültür Sanat ve Edebiyat Üzerine”, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu Mao Zedong’un kültür, sanat ve edebiyat üzerine düşüncelerini bulabileceğimiz bir kaynak.

Çin’de komünist hareketin başlamasının ardından genel kavramlar sosyalizm ekseni etrafında yeniden tanımlanmaya başlandı. Demokrasi, siyaset, medya, bilim kavramları arasında kültür, sanat ve edebiyat başlıkları da yer alıyor. Sanat ne için yapılır, neler sanatın kapsamına girer, Kültür nedir, Şiir nasıl yazılır? Nevinden soruların cevaplarının ekseriyetini Mao Zedung bizzat açıklığa kavuşturuyor.

Kitap, Mao Zedong’un çeşitli yerlerde yaptığı konuşmalar ve mektup yoluyla kendisine sorulan sorulara cevapları aracılığıyla Mao’nun ve Mao silüetinde yeni Çin’in kültür, sanat ve edebiyat kavramlarını nasıl tanımladıklarını anlama adına yardımcı oluyor.

 Arka Kapak

“Yüz çiçek yan yana açsın yüz düşünce akımı birbiriyle yarışsın siyaseti, ülkemizde sanatın ve bilimin gelişip ilerlemesi ve sosyalist bir kültürün serpilip boy atması amacıyla saptanmıştır. Sanat alanında farklı biçimler ve üsluplar özgürce yarışmalıdır. Kanımızca, belirli bir sanat üslubu ya da düşünce akımını idari önlemlere dayanarak zorla benimsetmek ya da yasaklamak, sanat ve bilimin gelişmesini köstekler. Sanat ve bilim alanlarında neyin doğru, neyin yanlış olduğu, kestirip atılarak değil, sanat ve bilim çevrelerinde özgürce tartışılarak ve bu alanlarda pratik çalışmalar yaparak çözülmelidir … Dolayısıyla, sanat ve bilim alanlarında neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda titiz davranmak, özgürce tartışmayı desteklemek ve acele kararlardan kaçınmak gerekir. Bu tutumun, sanat ve bilimin gelişmesini kolaylaştıracağı inancındayız.”

 
“Kahırlıdır ya Uzun Yürüyüş
On bin uçurum ve on bin azgın seli
Geçti Kızıl Ordu kuşlar gibi.
Nazlı dalgacıklardır Beş Sıradağlar
Ve görkemli Vumerg ufacık toplara benzer.
Altın Kumun sıcacık suları
Okşar bulutların sardığı dik yamaçları,
Demir Zincirli köprüler Tatu ırmağında soğuk.
Minsan’ın karlarında bin Li’yi neşeyle geçtik,
Üç Ordu ilerliyor, gözlerde sevinç.”
 
 

“Kültür Sanat ve Edebiyat Üzerine” Özet Çalışması için Tıklayınız